T·F 93 464 46 70    info@e360.es

Serveis > Projectes enginyeria

Àmbits d’actuació

 • Projectes d’enginyeria i arquitectura d’obra civil i edificació: industrials, comercials, docents, sanitaris, aparcaments, ...
 • Instal•lacions: electricitat, aigua, gas, climatització, aire comprimit, energia solar, geotèrmica, ...
 • Legalitzacions i obtenció de llicències d’activitats i obertura per indústries, comerços, escoles, hospitals i residències per la gent gran, aparcaments, ...
 • Cerca i selecció de locals i edificis per implantacions concretes.
 • Projectes de seguretat contra incendis, plans d’emergència i evacuació.
 • Auditories energètiques.
 • Avaluacions ambientals, estudis d’impacte ambiental, assessorament ambiental, disseny de projectes de gestió de residus.
 • Adaptació i modificació de vehicles. Homologació de maquinària, ...
 • Peritatges, valoracions i taxacions de bens immobles, accidents i sinistres, ...

Què oferim

 • Presa de requeriments dels clients.
 • Redacció de projectes i elaboració de la documentació necessària.
 • Direccions d’obra.
 • Selecció i supervisió d’industrials.
 • Realització de tots els tràmits i gestions amb les administracions (Ajuntaments, Generalitat, Ministeris, ...), ECAs i empreses de subministraments, incloent la sol•licitud de subvencions existents.
 • Assessorament tècnic, redacció d’informes i dictàmens per la presa de decisions.
 • Renders: simulacions 3D d’espais complexes (per projectes de construcció).