T·F 93 464 46 70    info@e360.es

Projectes

Any: 2017
Client: Fira Internacional de Barcelona
Projecte: Assessorament tècnic
Barcelona
Any: 2017
Client: GDO Electric S.L.
Projecte: Assessorament Emmagatzematge Productes Químics EPQ
Terrassa
Any: 2017
Client: DOGI Spain S.L.U.
Projecte: Assessorament tècnic
El Masnou
Any: 2017
Client: Composites ATE, S.L.
Projecte: Assessorament tècnic
Sant Boi de Llobrega
Any: 2017
Client: Imperfac 2000 S.L.
Projecte: Projecte d'activitats
Sta. Coloma de Grame
Any: 2017
Client: Ewab Engineering SAU
Projecte: Assessorament tècnic i urbanístic
Hospitalet de Llobre
Any: 2017
Client: Club Juvenil El Far
Projecte: Assessorament urbanístic
Mataró
Any: 2017
Client: Tractament Metropolità de Fangs, S.L.
Projecte: Autocontrol Emmagatzematge Productes Químics EPQ
St. Adrià de Besòs
Any: 2017
Client: Fundació Privada Collserola
Projecte: Assessorament Tècnic, Projecte Ampliació instal·lació elèctrica escola
Barcelona,Sant Cugat
Any: 2017
Client: Bonamira, S.L.
Projecte: Projecte i DO urbanització carrer
Tolva.
Any: 2017
Client: Inbeca Wellness Equipment, S.L.
Projecte: Projecte d'Obres, DO, Projecte d'activitats i elèctric ampliació Activitat
Cervelló
Any: 2017
Client: Actividad industrial de calderería
Projecte: Projecte d'activitats
Badalona
Any: 2017
Client: Giró GH, S.A.
Projecte: Assessorament tècnic activitat diversos establiments industrials
Badalona i Ripoll
Any: 2017
Client: Novotecno S.A.
Projecte: Assessorament tècnic activitats, projecte ampliació activitat
Badalona
Any: 2017
Client: Promotoras, Constructoras, Despachos Arquitectura
Projecte: Certificats energètics i cèdul·les habitabilitat
Catalunya
Any: 2017
Client: Particulares
Projecte: Certificats energètics i cèdul·les hbaitabilitat
Catalunya
Any: 2017
Client: Particulares
Projecte: Asesoramiento urbanístico, proyectos y DO locales y vieviendas
Catalunya
Any: 2017
Client: Promotoras, Constructoras, Despachos Arquitectura
Projecte: Assessorament urbanístic, projectes i DO edificis, locals, habitatges, ...
Catalunya
Any: 2017
Client: Comunidades de Propietarios
Projecte: Assessorament tècnic, Projecte i DO Reforma, Certificats Energètics, ITEs, sol. subvenci
Catalunya
Any: 2017
Client: Instalaciones Expósito, S.L.
Projecte: Proyecto + DO rehabilitación edifico plurifamiliar
Barcelona
Any: 2017
Client: Room Global, S.L.
Projecte: Certificat Energètic habitatge unifamiliar
Sitges
Any: 2017
Client: Manufacturas Cartrix, S.A.
Projecte: Assessorament tèncic activitat, projecte+DO i projecte Elèctric
Sta. Coloma de Grame
Any: 2017
Client: Gestió patrimonial Raibo S.L.
Projecte: Projecte + DO Habitatge Unifamiliar
St. Cugat del Vallé
Any: 2017
Client: Válvulas Javier Marcus Cháves
Projecte: Assessorament tècnic
Teià
Any: 2016
Client: Bonamira, S.L.
Projecte: Projecte parcelació
Any: 2016
Client: Instalaciones expóstipo
Projecte: Projecte d'obres, activitats i elèctric activitat degustació
Barcelona
Any: 2016
Client: Resturante Marea Alta
Projecte: Pla d'Autoprotecció
Any: 2016
Client: Manufacturas Cartrix, S.A.
Projecte: Assessorament tècnic activitat
Any: 2016
Client: Electrogramosan S.L.
Projecte: Projecte Elèctric Serveis Comuns Edifici plurifamiliar
Any: 2016
Client: Construcciones Mecánicas Caballé S.A.
Projecte: Assessorament Tècnic, projecte Elèctric
Any: 2016
Client: Gestió patrimonial Raibo S.L.
Projecte: Assessorament Urbanístic
Any: 2016
Client: Novotecno S.A.
Projecte: Projecte i DO ampliació establiment industrial
Any: 2016
Client: Fundació Collserola
Projecte: Asesoramiento técnico diverses escoles
Any: 2016
Client: Pequeñas actividades comerciales
Projecte: Assessorament, Certificats tècnics, projectes d'obres i activitats per la seva legalitzac
Any: 2016
Client: Particulares
Projecte: Assessorament tècnic i urbanístic sobre aprofitament i canvis d'ús
Any: 2016
Client: Nedschroef barcelona, S.A.U.
Projecte: Projecte obra civil instal·lacions
Sant Joan Despí
Any: 2016
Client: Lluch Essence, S.L.
Projecte: Projecte d'emmagatzematge Productes Químics EPQ i assessorament logístic
El Prat de Llobregat
Any: 2016
Client: Centro de Lopgopedia
Projecte: Projecte d'obres, activitats i elèctric
Barcelona ciudad
Any: 2016
Client: Industrial Box 340, S.L.
Projecte: Pla Autoprotecció Competició atlètica
Vallirana
Any: 2016
Client: Tacomar Cruve, S.L.U.
Projecte: Projecte de canvi d'ús i reforma edifici plurifamiliar
Barcelona ciudad
Any: 2016
Client: Whilluck S.A.
Projecte: Projecte de canvi d'ús i reforma edifici plurifamiliar
Barcelona ciudad
Any: 2016
Client: Club Juvenil El Far
Projecte: Assessorament urbanístic i tècnic
Any: 2016
Client: Carhaus S.L.
Projecte: Consultoria organització xarxa de concessionaris-taller vehícles
Any: 2016
Client: Comercial Bastida, S.L.
Projecte: Assessorament tècnic viabilitat activitat industrial
Catalunya
Any: 2016
Client: Promotoras, Constructoras, Despachos Arquitectura
Projecte: Assessorament tècnic, Projectes i Direcció d'Obres d'Edificis Plurifamiliars
Barcelona ciudad
Any: 2016
Client: Despachos Arquitectura
Projecte: Estudios de viabilidad técnica, projecte d'obres, instal·lacions, canvis d'ús i DO
Any: 2016
Client: Giró GH, S.A.
Projecte: Asesoramiento técnico y certificados de actividad diversas fábricas
Any: 2016
Client: Válvulas Javier Marcus Chaves
Projecte: Asesoramiento Técnico
Any: 2016
Client: Comunidades de Propietarios
Projecte: Proyectos y Dirección de Obras de Reforma. Certificados Energéticos. Solicitud subvencio
Any: 2016
Client: Particulares
Projecte: Proyectos y Dirección de Obras de Reforma de Viviendas
Any: 2016
Client: Particulares
Projecte: Cédulas de habitabilidad y Certificados Energéticos
Any: 2016
Client: Publiverd, S.L.
Projecte: Consultoría de Procesos
Any: 2016
Client: Rawesome, S.L.
Projecte: Proyecto de Actividades, Proyecto Eléctrico y Asesoramiento Instalaciones
Any: 2015
Client: Comunidades de Propietarios
Projecte: Proyectos y Dirección de Obras de Reforma. Certificados Energéticos. Solicitud subvencio
Any: 2015
Client: Particulares
Projecte: Proyectos y Dirección de Obras de Reforma de Viviendas
Any: 2015
Client: Promotora Barcelona
Projecte: Estudios técnicos, Proyectos Básicos y Ejecutivos de Obras e Instalaciones (Residencial)
Any: 2015
Client: CINESA
Projecte: Modificació Projectes PCI sales de projecció Santander i Mataró
Any: 2015
Client: Nedschroef
Projecte: Assessorament Tècnic Abocaments Aigües Residuals
Any: 2015
Client: Nedschroef
Projecte: Projecte Emmagatzematge de Productes Químics EPQ
Any: 2015
Client: Novotecno
Projecte: Projecte d'obres instal·lació exterior d'Aire Comprimit
Any: 2015
Client: Válvulas Javier Marcus Chaves
Projecte: Assessorament Tècnic
Any: 2015
Client: Tractament Metropolità de Fangs
Projecte: 2 Projectes Emmagatzematges de Productes Químics EPQ
Any: 2015
Client: SMATSA
Projecte: Projecte Magatzem de Productes Químics EPQ
Any: 2015
Client: Servicios SEMAT
Projecte: Projecte Magatzem de Productes QUímics EPQ
Any: 2015
Client: Particular
Projecte: Informe consum i estalvis Instalació Elèctrica
Any: 2015
Client: GDE Grupo de Desarrollo Empresarial I+D+I
Projecte: Projecte d'Activitats, Projecte Elèctric i participació en el Projecte d'Obres nau
Any: 2015
Client: Publiverd
Projecte: Consultoria de Processos
Any: 2015
Client: Publiverd
Projecte: Projecte d'Activitats i Projecte Elèctric Nau 1.500 m2
Any: 2015
Client: Consultorio logopedia
Projecte: Projecte d'Activitats (Ajuntament) i Legalització Centre Sanitari (Generalitat)
Any: 2015
Client: Talleres JALS, S.C.P.
Projecte: Informe preliminar de Situació (IPS) i Permís Abocament Aigúes Residuals
Any: 2015
Client: Iglesia Evangélica CECMAVI
Projecte: Projecte d'Activitats Centre de Difusió Cultural
Any: 2015
Client: Juan A. Velasco, S.L. - JAV
Projecte: Assessorament Tècnic Selecció Viabilitat Nau
4.000 m2
Any: 2015
Client: Yacht One O One Ltd
Projecte: Elaboració Plànols Emergència Iot
Any: 2015
Client: TECMAR
Projecte: Projecte d'Activitats Establiment Industrial
Any: 2015
Client: TECMAR
Projecte: Assessorament tècnic per diferents clients: Aduanes Pujol, Hospital de l'Esperança, Enag
Any: 2015
Client: Inbeca Wellness Equipment, S.L.
Projecte: Projecte Elèctric
111 KW
Any: 2015
Client: Fundació Collserola
Projecte: Actuacions Projecte Activitats Escola Frederic Mistral
Any: 2015
Client: DOGI
Projecte: Projecte Emmagatzematge de Productes Químics EPQ
Any: 2015
Client: GIRÓ GH, S.A.
Projecte: Renovació Llicència Ambiental
Fàbrica 9.000 m2
Any: 2015
Client: GIRÓ GH, S.A.
Projecte: Renovació Llicència Ambiental
Fábrica 22.000 m2
Any: 2015
Client: Comunidad Propietarios Aparcamiento Badalona
Projecte: Asesoramiento Técnico
Any: 2015
Client: Particulares
Projecte: Certificados energéticos y cédulas de habitabilidad
Any: 2015
Client: DOGI
Projecte: Asesoría Técnica Almacenamiento de Productos Químicos (APQ)
Any: 2015
Client: Tienda ropa deportiva
Projecte: Proyecto Actividades
Any: 2015
Client: Consultorio Fisioterapia
Projecte: Proyecto Actividades
Any: 2015
Client: Rexion Computer
Projecte: Proyecto Actividades nave 450 m2
Any: 2014
Client: Ewab Engineering
Projecte: Assessorament Tècnic urbanístic
Any: 2014
Client: Llar d'Infants Tabalet
Projecte: Pla d'Autoprotecció PAU
Any: 2014
Client: Llar d'Infants Valonsadero
Projecte: Pla d'Autoprotecció PAU
Any: 2014
Client: DOGI
Projecte: Projecte de Protecció Contra Incendis
Any: 2014
Client: Reebok Crossfit Barcelona
Projecte: Projecte d'Obres, Projecte d'Activitats, Projecte Elèctric i Direccions Facultatives
Any: 2104
Client: Inbeca Wellness Equipment, S.L.
Projecte: Assessorament Instal·lació Elèctrica i Instal·lació Emmagatzematge Productes Químics
Any: 2014
Client: Diputació de Barcelona
Projecte: PAU Pla d'Autoprotecció Teatre
Any: 2014
Client: Giró GH, S.A.
Projecte: Certificat Energètic Edifici Corporatiu
Any: 2014
Client: Comunidades de Propietarios Badalona
Projecte: ITE + Certificat Energètic + Projecte d'Obres + Sol·licitud de Subvenció
Any: 2014
Client: TECMAR
Projecte: Assessorament Tècnic Instal·lacions PCI
Any: 2014
Client: Gabinete Psicopedagogia y Coachin Familiar
Projecte: Projecte d'Activitats
Any: 2014
Client: Talleres JALS, S.C.P.
Projecte: Projecte d'Activitats, Projecte Elèctric i Instal·lació Contraincendis
Any: 2014
Client: Restaurant Montgat
Projecte: Projecte d'Activitats
Any: 2014
Client: Gestor de Residuos
Projecte: Informe Preliminar del Sòl i Estudi d'Abocaments
Any: 2014
Client: Gestor de Residus
Projecte: Projecte d'Activitats
Any: 2014
Client: EWAB Engineering
Projecte: Projecte elèctric nau 1.400 m2
Any: 2014
Client: EWAB Engineering
Projecte: Projecte d'Activitats nau 1.400 m2
Any: 2014
Client: Particulars
Projecte: Diverses cèdules habitabilitat vivendes
Any: 2014
Client: Saló de Bellesa Montgat
Projecte: Legalització
Any: 2014
Client: Ajuntament de Barcelona
Projecte: PAU Pla d'Autoprotecció Poliesportiu Gràcia
Any: 2014
Client: Escola Frederic Mistral Barcelona
Projecte: Projecte d'Obres i Direcció d'Obres
Any: 2014
Client: Giró GH S.A.
Projecte: Assessorament temes estructurals
Any: 2014
Client: Giró GH S.A.
Projecte: Assessorament Temes Urbanístics
Any: 2014
Client: Giró GH S.A.
Projecte: Avantprojecte Edifici Oficines
Any: 2014
Client: www.certificados-energeticos.org
Projecte: Realització de certificats energètics per vivendes i locals
Any: 2014
Client: MB Agencia Literaria
Projecte: Assessorament Instal·lació Elèctrica
Any: 2014
Client: Low Cost Hoteling
Projecte: Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra
Any: 2014
Client: Paviments Gel
Projecte: Disseny Instal·lació de gas
Any: 2014
Client: Pontas-Agency
Projecte: Assessorament Instal·lació Elèctrica
Any: 2014
Client: Cadena de tiendas de ropa italiana SUBDUED
Projecte: Projecte d'Activitats, Projecte Instal·lació Elèctrica
Any: 2013
Client: Cafeteria Iglú
Projecte: Assessorament Tècnic
Any: 2103
Client: VapoSpa
Projecte: Projecte d'Activitats i Direcció d'Activitats
Any: 2013
Client: Fundació Collserola
Projecte: Assessorament Tècnic Instal·lacions
Any: 2013
Client: Escola Frederic Mistral
Projecte: Projecte Contra Incendis
Any: 2013
Client: Escola Frederic Mistral
Projecte: Projecte d'Obres i Direcció d'Obres
Any: 2013
Client: Diversas Comunidades de Propietarios
Projecte: Projectes Elèctrics de Serveis Comuns
Any: 2013
Client: Novotecno, S.A.
Projecte: Assessorament Tècnic i Confecció de Plànols
Any: 2013
Client: Industrias Francisco Botella, S.L.
Projecte: Projecte d'Activitats i Direcció d'Activitats
Any: 2013
Client: Industrias Francisco Botella, S.L.
Projecte: Projecte d'Obres i Direcció d'Obres
Any: 2013
Client: Giró GH, S.A.
Projecte: Diversos projectes d'Activitats i Direcció d'Activitats
Any: 2013
Client: Giró GH, S.A.
Projecte: Diversos projectes d'obres i Direcció d'obres
Any: 2013
Client: Multinacional catalana
Projecte: Prjoecte de construcció de Fàbrica als USA
2.000 m2
Any: 2013
Client: Particulares en toda Catalunya
Projecte: Cèdul·les d'habitabilitat
Any: 2013
Client: Particulares y comercios en toda Catalunya
Projecte: Certificats energètics vivendes, locals i despatxos
Any: 2013
Client: Bar Cafeteria Mataró
Projecte: Projecte d'Obres, Projecte d'Activitats i Projecte Elèctric
Any: 2013
Client: SMATSA Sabadell
Projecte: Legalització 2 EPQs (Emmagatzematge de Productes Químics)
Any: 2013
Client: Ewab Engineering
Projecte: Certificació Tècnica i Assessorament Tècnic
Any: 2012
Client: Escola de Dansa de Badalona
Projecte: Assessorament Tècnic
Any: 2013
Client: Bar Restuarant La set del Lleó
Projecte: Certificació Técnica
Any: 2012
Client: Edaie
Projecte: Projectes Elèctrics per comunitats i parquings
Any: 2012
Client: Balet Restauració
Projecte: Projecte d'Obres
Any: 2012
Client: Novotecno, S.A.
Projecte: Diversos Projectes Instal·lacions i Assessorament Tècnic
Any: 2012
Client: Novotecno, S.A.
Projecte: Projecte d'instal·lació d'un sistema automàtic d'extinció amb escuma
Any: 2012
Client: Giró GH, S.A.
Projecte: Assessorament Tècnic i Confecció de Plànols
Any: 2012
Client: Construcciones Mecánicas Caballé, S.A.
Projecte: Projecte Elèctric
Any: 2012
Client: Giramon, S.A.
Projecte: Certificacions i Assessorament Tècnic
Any: 2012
Client: Calamit España
Projecte: Assessorament Tècnic
Any: 2012
Client: Diversas Comunidades de Propietarios en Barcelona, Badalona, ...
Projecte: Projectes Elèctrics de Serveis Comuns
Any: 2012
Client: Associació Catalana Els Xiprers
Projecte: Projecte d'Obres i Activitats de Centre Ocupacional per discapacitats
Any: 2011
Client: Escola Frederic Mistral
Projecte: Projecte d'obres
Any: 2011
Client: Multinacional catalana
Projecte: Projecte ampliació fàbrica USA
3.000 m2
Any: 2011
Client: Particular
Projecte: Projecte d'obres vivenda particular
Any: 2011
Client: Agest 2001, S.L.
Projecte: Projectes elèctrics diverses comuniatats de veïns
Any: 2011
Client: i360 Serveis Tècnics Immobiliaris, S.L.
Projecte: Assessorament tècnic diversos immobles
Any: 2011
Client: Novotecno S.A.
Projecte: Projecte de modificació Magatzem de Productes Químics
Any: 2011
Client: Taller Mecánico Badalona
Projecte: Assessorament obres, instal·lacions i activitats
250 m2
Any: 2011
Client: Novotecno S.A.
Projecte: Projectes d'Obres i Instal·lacions
3.000 m2
Any: 2011
Client: Novotecno S.A.
Projecte: Projecte receptora de Gas. Projecte tipus únic de gas
440 kW
Any: 2010
Client: Transformados de Maderas Camps
Projecte: Projectes d'activitats
3.000 m2
Any: 2010
Client: Vapospa
Projecte: Projectes d'activitats
3.000 m2
Any: 2010
Client: Ayuntamiento de Tivissa
Projecte: Projecte i Direcció d'Obra d'instal·lació solar fotovoltàica
Any: 2010
Client: Astra Sistemas
Projecte: Informe pericial instal·lació contra-incendis de la Ciutat de la Justícia.
Any: 2010
Client: Grupo Inbeca
Projecte: Proyectos de actividades para diversas factorías
3.500 m2
Any: 2010
Client: Taller Mecánico en Barcelona
Projecte: Projecte d'Activitats
155 m2
Any: 2010
Client: Taller mecànic a Barcelona
Projecte: Projecte elèctric
10 Kw
Any: 2010
Client: Sandwicheria Iglú
Projecte: Assessorament i cerrtificació tècnica
280 m2
Any: 2010
Client: Fundació Els Xiprers
Projecte: Projecte d'Obres i Activitats
380 m2
Any: 2010
Client: Centre de Culte a Barcelona
Projecte: Assessorament tècnic per la seva legalització
400 m2
Any: 2010
Client: Centre de culte a Premià de Mar
Projecte: Assessorament tècnic per la seva legalització
250 m2
Any: 2010
Client: Llar d'Infants Tirol
Projecte: Projecte d'obres i avaluació ambiental
514 m2
Any: 2010
Client: Construcciones Mecánicas Caballé, S.A.
Projecte: Avaluació Ambiental i Projecte Contraincendis
6.400 m2
Any: 2010
Client: GIRÓ GH S.A.
Projecte: Assessorament tècnic i confecció de plànols
Any: 2010
Client: Inbeca, S.L.
Projecte: Projecte Elèctric
74 kW
Any: 2010
Client: Inbeca, S.L.
Projecte: Projecte d'Activitats
823 m2
Any: 2009
Client: Escola Tirol
Projecte: Projecte Elèctric
17 kW
Any: 2010
Client: Novotecno, S.A.
Projecte: Assessorament tècnic i confecció de plànols
Any: 2009
Client: Centre d'Estudis Prat
Projecte: Projecte Elèctric
98 kW
Any: 2009
Client: Novotecno S.A
Projecte: Avaluació Ambiental.
4000 m2
Any: 2009
Client: Institut Nacional d'Educacó Física de Catalunya (INEFC)
Projecte: Projecte de substitució de les fonts d'energia de climatització de l complex de Lleida.
1300 kW
Any: 2009
Client: Vicsan Torredembarra S.A.
Projecte: Projecte executiu d'una nau industrial al Port de Tarragona.
3600 m2
Any: 2009
Client: Giramon S.A.
Projecte: Projecte d'activitats d'una agència de viatges.
90 m2
Any: 2009
Client: Vicsan Torredembarra S.A.
Projecte: Projecte de protecció contra incendis del parc de maquinària.
15000 m2
Any: 2009
Client: Grup d'Estudis Psicosis Infantil (GEPI)
Projecte: Assessorament enginyeria per a la obtenció de subvencions.
48000€
Any: 2009
Client: Fundació Privada Collserola- Escola Tècnic Eulàlia - Frederic Mistral
Projecte: Projecte d'activitats escola
6860 m2
Any: 2009
Client: Montserrat Cartellà (Aquitecta)
Projecte: Projecte d'instal·lacions.
Bloc 2 vivendes
Any: 2009
Client: Carolina Gil
Projecte: Certificacions tècniques Bar-Bodega.
60 m2
Any: 2009
Client: Ajuntament de Tivissa
Projecte: Assessorament enginyeria sobre obres i instal·lacions.
Any: 2009
Client: Publiverd S.L.
Projecte: Assessorament enginyeria sobre gestió de residus.
Any: 2009
Client: Sauter Ibérica S.A.
Projecte: Projecte d'activitats d'un local d'oficines.
240 m2
Any: 2009
Client: Grup d'Estudis Psicosis Infantil (GEPI)
Projecte: Projecte elèctric per a un centre ocupacional.
15 kW
Any: 2009
Client: Sauter Ibérica S.A.
Projecte: Certificat de solidesa d'un local d'oficines.
Any: 2009
Client: Barcelona Biking
Projecte: Projecte d'activitats d'un comerç de lloguer de bicicletes.
130 m2
Any: 2009
Client: Establecimentos Coll
Projecte: Projecte d'obres menors i d'activitats d'un comerç.
190 m2
Any: 2009
Client: Comunitats de propietaris a Badalona i Tiana
Projecte: Assessorament técnic d'enginyeria i arquitectura.
Any: 2009
Client: Plusvalue Marketing & Retail Services S.L.
Projecte: Assessorament técnic d'enginyeria i arquitectura.
Any: 2009
Client: Giramon S.A.
Projecte: Assessorament técnic d'enginyeria i arquitectura.
Any: 2009
Client: Restauració Balet S.L.
Projecte: Projecte d'activitats i elèctric d'un restaurant.
200 m2 / 55 kW
Any: 2009
Client: Pasgindely S.L.
Projecte: Projecte d'obres menors i d'activitats d'un magatzem de distribució.
100 m2
Any: 2009
Client: Giramon S.A.
Projecte: Projecte de canvi d'ús d'un local industrial a comercial.
300 m2
Any: 2008
Client: Ajuntament de Tivissa
Projecte: Projecte de planta solar fotovoltàica.
20 kW
Any: 2008
Client: GP Aluminios S.L.
Projecte: Definició de pla estratégic.
Any: 2008
Client: Giro GH S.A.
Projecte: Projecte d'activitats d'un edifici industrial.
2000 m2
Any: 2008
Client: Tresmall
Projecte: Direcció de gestió de manteniment a l'empresa Capresa.
Interim Management
Any: 2008
Client: Grup d'Estudis Psicosis Infantil (GEPI)
Projecte: Projecte d'activitats d'un centre ocupacional.
230 m2
Any: 2008
Client: Novotecno S.A
Projecte: Assessorament técnic d'enginyeria i arquitectura.
Any: 2008
Client: Hospital Universitari Deixeus
Projecte: Dimensionamiento de plantilla.
Any: 2008
Client: Primagas
Projecte: Diversos depósitos de GLP
3 m3
Any: 2008
Client: Fundació Privada Collserola- Escola Tècnic Eulàlia - Frederic Mistral
Projecte: Proyecto eléctrico sala calderas.
6 kW
Any: 2008
Client: Salvador Cantenys
Projecte: Projecte elèctric i d'activitats d'un aparcament.
400 m2 / 4 kw