T·F 93 464 46 70    info@e360.es

Serveis > Interim Management

Àmbits d’actuació

L’Interim Management consisteix en una “Direcció de Transició” en la que persones externes a una companyia hi exerceixen càrrecs directius durant un període de temps i unes circumstàncies concretes.

Dirigit a empreses que volen resoldre situacions concretes sense carregar-se d’estructura fixa ni “molestar” als seus equips operacionals. Algunes situacions en les que és convenient l’Interim Management son: implantació de nous projectes i instal•lacions, remodelacions, reforç de l’equip intern en moments de canvi o reestructuració de l’organització, canvis en les TICs i/o ERPs de l’empresa, millores organitzatives en diferents àrees (logística, producció, ,,,), plans de qualitat i millora contínua, nous mercats i línies de negoci, ...

Què oferim

Ens incorporem a l’empresa, a temps parcial per resoldre necessitats conjunturals puntuals.

És una consultoria amb valor afegit, ja que les mateixes persones que proposen les accions de millora son les que les implementen.