T·F 93 464 46 70    info@e360.es

Serveis > Consultoria

Àmbits d’actuació

 • Organització, direcció i estratègia empresarial.
 • Processos: definició, optimització i outsorcing.
 • Millora de la gestió industrial i d’operacions. Millores de productivitat i reducció de costos.
 • Millora de la cadena logística (supply chain management). Definició de fluxos interns de materials, amb clients i proveïdors.
 • Millora de la gestió financera i de la innovació. Plans de gestió i sistematització de la innovació.
 • Millora del talent i dels RRHH. Definició d’organigrama, assignació de funcions, dimensionaments de plantilles i selecció de personal.
 • Implementació de Sistemes de Qualitat.

Què oferim

 • Presa de requeriments i observacions in “situ”. Diagnosi.
 • Anàlisi, disseny i implementació de solucions. Seguiment dels resultats.
 • Participació i suport a la Direcció en reunions internes, amb clients i proveïdors.
 • Direcció de projectes industrials i empresarials.
 • Sol•licitud d’ajudes i subvencions.