T·F 93 464 46 70    info@e360.es

E360

Som una Societat Limitada Professional constituïda al Novembre del 2008 i formada per un equip d’Enginyers Industrials Col·legiats.

El nostre equip de treball es completa amb arquitectes i aparelladors. Provenim d’àmbits i sectors diferents i disposem d’un àmplia experiència, fet que ens ha permès, tot i la joventut de l’empresa, tenir grans clients i realitzar projectes importants.

La nostra filosofia és posar les necessitats del client com a nucli del nostre funcionament. Des de la presa de requeriments fins el seguiment del projecte implantat, oferim solucions d’enginyeria i arquitectura integrals i globals, procurant l’alternativa que millor s’adapti en costos i terminis a les necessitats del client.
Tots els projectes els enfoquem des del punt de vista dels Enginyers Industrials. Donem importància al sentit pràctic de les solucions dissenyades i a que aquestes s’implementin amb uns costos reduïts. La nostra polivalència i experiència, ens permet abordar amb garanties, qualsevol mena d’encàrrec, des de projectes d’enginyeria i arquitectura, fins la consultoria i l’interim management, passant per les direccions d’obra i l’assessorament en projectes empresarials.

Actualment, gràcies al seu equip multidisciplinari, E360 ofereix un ampli ventall de serveis d'Enginyeria i Arquitectura, des de la elaboració de Projectes Tècnics, fins la Consultoria, l’Interim Management i Projectes Empresarials claus en mà.

Blog e360 - Post actual

Gestión Integral de Obras

Gestión de ObrasLa Gestión Integral de Obras, es el servicio que ofrecemos a nuestros clientes con el objetivo de ahorrarles tiempo, dinero y preocupaciones en sus Obras. 

La Gestión de Obras, integra todos los servicios relacionados con la arquitectura y la construcción, desde la concepción de un Proyecto Arquitectónico hasta la entrega final de la obra al cliente:

 • Definición Inicial del Proyecto Arquitectónico, a partir de los requerimientos y necesidades del cliente.
 • Estudio de la Viabilidad Económica del Proyecto, teniendo en cuenta todos los costes asociados al mismo (oficina técnica, ejecución de las obras, impuestos, …), así como los objetivos presupuestarios planteados por el cliente.
 • Redacción de todos los Proyectos Técnicos necesarios para el desarrollo de la construcción. Tramitación de los mismos ante las administraciones.
 • Búsqueda de los mejores industriales para la ejecución de las obras, a partir de las mediciones incorporadas en los proyectos. Negociación y soporte al cliente en la selección de los mismos, a partir de la comparativa de presupuestos presentados. La selección será siempre decisión del cliente, quien dispondrá de toda la información necesaria para tomar su decisión.
 • Asesoramiento al cliente en la selección final de materiales, acabados, equipos, ...
 • En defensa del cliente, control económico de las obras mediante la verificación de las facturas presentadas por los industriales en función del estado de avance de las obras.
 • Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud.

Las ventajas que ofrece la Gestión Integral de Obras que desarrolla nuestra empresa, tanto para clientes particulares como para empresas, son las siguientes:

 • Único Interlocutor con el cliente para todo lo relacionado con las obras, el proyecto arquitectónico, la ingeniería, … lo que implica un ahorro considerable de tiempo y preocupaciones.
 • Disponer de la potencia de un equipo multidisciplinar de profesionales: arquitectos, ingenieros, aparejadores, controlers económicos, …
 • Disponer del Control Económico de la Obra, mediante nuestra empresa que actúa en defensa del cliente, evitando, en todas las fases de la obra las desviaciones imprevistas y buscando el ahorro para nuestros clientes.
 • Ahorro en la obra y Reducción drástica de costes. Los precios ofrecidos por los industriales de las diferentes ramas (albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas, …) son trasladados sin márgenes adicionales a nuestros clientes, desapareciendo los márgenes de los constructores y promotores. Dichos presupuestos, conocedores, los industriales de la competencia existente en el proyecto, reducen sustancialmente sus márgenes de beneficio.

¿Tiene que hacer una obra? Le podemos ayudar, des del momento en que está pensándolo.  Póngase en contacto con nosotros.